Een samenwerkingsovereenkomst duurt standaard 12 maanden. Daarna kan er stilzwijgend verlengd worden.